அதிரை இமாம் ஷாஃபி பள்ளியில் 98% +2 மாணவர்கள் தேர்ச்சி!


அதிரை இமாம் ஷாஃபி மாணவர்கள் +2 தேர்வு 63 எழுதினர். இதில் 98% (62) மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று தங்களது கல்வியில் அடுத்த நிலைக்கு முன்னேறியுள்ளனர். 

அதேசமயம் 2% மாணவர்களின் +2 வெற்றி வாய்ப்பு தற்போது தள்ளிபோய் உள்ளது. விரைவில் 

அவர்களும்  மறு தேர்வு எழுதிதங்களது கல்வியில் அடுத்த நிலைக்கு முன்னேற்வார்கள் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Prayer Times