அதிரையில் தங்க மோதிரம் கண்டெடுப்பு!!

- Advertisement -
Ad imageAd image

Last Updated on: 29th April 2024, 11:47 am

அதிரையில் கடந்த (27/04/2024) சனிக்கிழைமை இரவு நடைபெற்ற கல்யாண விருந்தில் தங்க மோதிரம் (Gold Ring) ஒன்று கண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உரிமையாளர் அடையாளம் சொல்லி கீழ கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு பெற்று கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது

தொடர்புக்கு – 8870044180

Follow US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prayer Times

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Currency Converter