புகைத்தலைப் பகைத்திடு இக்கணம்; மிகைத்திடும் வாழ்வில் சிக்கனம்!!

- Advertisement -
Ad imageAd image

Last Updated on: 1st June 2023, 03:05 pm

வதைத்திடும் புற்றுநோய்; வளர்த்திடும் காசநோய்;
விதைத்திடும் மனவழுத்தம்; வீணாக காசும்போய்(விடும்);
மிகைத்திடும் ரத்தழுத்தம்; மீளாத வருத்தம்;
நகைத்திடும் ஆண்மை நரம்பு தளர்ச்சி;
புகைத்தலின் கெடுதிகள் புரிந்தால் மகிழ்ச்சி

உடலிலும் உன்றன் உடையிலும் துர்நாற்றம்;
குடலில் புண்வரும்; குரலில் தடுமாற்றம்;
சுற்றி உள்ளோர்க்கும் சுகாதாரக் கேடு;
மற்றவர்க்கு நோய்தருதல் மாபெரும் சாபக்கேடு..!!!

உன்னை வளர்த்த உயர்வான சமூகத்திற்கு
உன்னால் தரப்படும் ஒழுக்கமற்ற துரோகத்திற்கு
என்ன தண்டனை என்ற போதே
உன்னை நீயே உருக்குலைப்பது போதுமே…!!!!

இதழ்முத்தம் உனக்கு இனிமேல் எட்டாது;
முதலிரவில் மனைவி முகமும் கிட்டாது
இதைவிடத் தண்டனை ஏற்குமா நெஞ்சே
விதைவிட முன்னே விரட்டிடு நஞ்சை

தோலில் சுருக்கம்; தோல்விகள் தொடர்தல்;
பாலில் நஞ்சுபோல் பார்வைக்கு தெரியாமல்
ஒவ்வொரு இழுப்பும் உயிரின் இழப்பு
ஒவ்வொரு நெருப்பும் உடலினைக் கருக்கும்

“கவியன்பன்’, கலாம், அதிராம்பட்டினம்

Follow US

Stay Connected

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Currency Converter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prayer Times

Playlist

7 Videos