மூன்று மக்தப்கள் இணைந்து நடத்தும் முப்பெரும் விழா! (முழு விபரம்)

- Advertisement -
Ad imageAd image

Last Updated on: 23rd May 2023, 09:10 am

அதிராம்பட்டினம் முஹ்யித்தீன் ஜூமுஆ பள்ளி மக்தப், செக்கடி பள்ளி மக்தப், இஜாபா பள்ளி மக்தப் ஆகிய மூன்று பள்ளி மக்தப்கள் இணைந்து நடத்தும் முப்பெரும் விழாவாக ஆண்டுவிழா, பட்டமளிப்பு விழா மற்றும் மக்தப் விழிப்புணர்வு விழா ஆகிய விழாக்கள் வருகின்ற 26/05/2023 வெள்ளிக்கிழமை (துல்கஃதா 06, 1444) அன்று காலை 8:30 மணி முதல் 11:30 மணி வரை & மாலை 3:00 மணி முதல் 9:00 மணி வரை, புதுமனை தெரு உஸ்வத்துர் ரசூல் (நிஸ்வான்) பெண்கள் மத்ரஸா அருகில் நடைபெற இருக்கிறது.

ஹிஃப்ழு சனது பெறுபவர்கள்.

  1. ஹாஃபிழ் சேக் அலாவுத்தீன் த/பெ மீரான் சாஹிப்
  2. ஹாஃபிழ் முஹம்மத் ஜாபிர் த/பெ முஹம்மத் இஸ்ஹாக்
  3. ஹாஃபிழ் முஹம்மது த/பெ மர்ஹூம் மவ்லானா முஹம்மது யூசுஃப் பாகவி
  4. ஹாஃபிழ் ஃபௌஜான் த/பெ ஃபைஜல் முஹம்மத்
  5. ஹாஃபிழ் முஹாஜிர் த/பெ அஹ்மது அன்வர்

Diploma in Islamic Theology.

  1. Prof. செய்யது அஹ்மது கபீர் த/பெ N.I.M முஹம்மது ஜக்கரிய்யா
  2. ஹாஃபிழ் ஷேக் ஜலாலுதீன் த/பெ முஹம்மது மீரா சாஹிப்
  3. அப்துல் லதீஃப் த/பெ அப்துல் கஃபூர்
  4. அப்துர் ரஷீத் த/பெ தமீம் அன்சாரி

Follow US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prayer Times

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Currency Converter

error: Content is protected !!