நாளை அதிரை உஸ்வதுர் ரஸூல் பெண்கள் மத்ரஸாவின் பட்டமளிப்பு விழா!!

- Advertisement -
Ad imageAd image

Last Updated on: 17th May 2023, 09:23 pm

அதிரையின் 50 வருட பாரம்பரியமிக்க நிஸ்வான் மத்ரஸாவான உஸ்வதுர் ரஸூல் பெண்கள் மத்ரஸாவின் ஆலிமா & ஹாஃபிழா பட்டமளிப்பு விழா இன் ஷா அல்லாஹ் நாளை ஹிஜ்ரி 1444, ஷவ்வால் பிறை 27, 18/05/2023, வியாழக்கிழமை இன் ஷா அல்லாஹ் காலை 10.30 மணி முதல் லுஹர் வரை நடைபெற இருக்கிறது. பெண்களுக்கு மத்ரஸா வளாகத்திலும் ஆண்களுக்கு செக்கடி பள்ளியிலும் நடைபெறும். பெண்களுக்கு காலை 9:00 மணி முதல் 10:30 மணி வரை நடைபெறும்.

அனைவரும் தவறாமல் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

Follow US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prayer Times

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Currency Converter

error: Content is protected !!