மரண அறிவிப்பு – முஹம்மது அப்சர் அவர்கள்

மர்ஹும் செ.மு.கா. நெ.நெய்னா முஹம்மது மற்றும் மர்ஹும் எஸ்.எம்.எஸ். சேக் ஜலாலுதீன் ஆகியோரின் பேரனும், மர்ஹும் செ.மு.கா.நெ. முஹம்மது அலி அவர்களின் புதல்வரும், சபிர் அஹமது அவர்களின் சகோதரரான முஹம்மது அப்சர் அவர்கள் வபாத்தாகிவிட்டார்கள்.

இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்

அன்னாரின் ஜனாஸா இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை (24/04/2023) காலை 8 மணியளவில் தக்வா பள்ளி மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

One comment

  1. Mayt

    Fantastic article! Your perspective on this topic is truly insightful. For those looking to explore this further, I found an excellent resource that complements your points: READ MORE. I’m eager to hear what others think about this!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Prayer Times