குவைத் அதிரை இஹ்வான் அசோஷியேஷன் (KAIA) புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு.

குவைத் அதிரை இஹ்வான் சங்கத்தின் ஆலோசணைக் கூட்டம் 17/02/2023 வெள்ளிக்கிமை முர்காப்பில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் சங்கத்தின் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

புதிய நிர்வாகிகளாக:
தலைவர்: H.அய்யூப்கான் – +965 551 80994
து.தலைவர்: A.கலிபுல்லாஹ் – +965 50895755
செயலாளர்: S.M.அப்துல் சமது – +965 94130063
து.செயலாளர்: A.G.அப்துல் பத்தாஹ் – +965 6077 6344
பொருளாளர்: N.M.நியாஸ்கான் – +965 9698 9902
து.பொருளாளர்: N.M.முகம்மதுசேக்காதி – +965 94417457

ஆகியோர் ஏகமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

குவைத் அதிரை இஹ்வான் அசோஷியேசன் (KAIA)

One comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Prayer Times