அதிரை இமாம் ஷாஃபி பள்ளி +1 வகுப்பு மாணவர்கள் 100% தேர்ச்சி!

அதிரை இமாம் ஷாஃபி +1 வகுப்பு மாணவர்கள் 79 பேர் தேர்வு எழுதினர். இதில் 100% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று தங்களது கல்வியில் அடுத்த நிலைக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

பள்ளி முதல் மதிப்பெண் 566/600 ஹஸீபா
இரண்டாம் மதிப்பெண் 565/600 ஹம்னா
மூன்றாம் மதிப்பெண் 563/600 ஹபீபா

கம்ப்யூட்டர் அப்ப்ளிகேஷன் பாடத்தில் 3 மாணவர் சென்டம்

கணக்கியல் பாடத்தில் 1 மாணவர் சென்டம்

One comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Prayer Times