அதிரை ஷிஃபா மருத்துவமனைக்கு Dr. பிரதீபா சுரேந்திரன் MBBS, DDVL வருகை!

அதிரை ஷிஃபா மருத்துவமனைக்கு Dr. பிரதீபா சுரேந்திரன் MBBS, DDVL. Dermatology & Cosmetology ADIRAMPATTINAM “தோல் சிறப்பு சிகிச்சையில்’ தங்கப் பதக்கம் பெற்ற தோல் மற்றும் அழகியல் சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணர். மரு நீக்குதல் சிகிச்சை செய்யப்படும் (Skin tag removal by Electrocautery)

• படர்தாமரை

• சொரியாசிஸ்

• முகப்பரு

• முடி உதிர்தல்

• தோல் அரிப்பு/அலர்ஜி

• கால் ஆணி

• நெகம் சொத்தை

ஆகிய அனைத்திற்கும் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கக் கூடியவர்.

பிரதி வியாழக்கிழமை,

நேரம்: மாலை 3 முதல் 5 வரை.

மேலதிக தகவல் மற்றும் முன்பதிவிற்கு:

SHIFA HOSPITAL ADIRAMPATTINAM

(04373) 24 23 24 9486 24 23 24

Prayer Times