அதிரை போராட்டம்! ஒரே கிளிக்கில் X பக்கத்தில் எதிர்ப்பை தெரிவியுங்கள்!

- Advertisement -
Ad imageAd image

Last Updated on: 15th January 2024, 05:32 pm

அதிரையில் பழைய இமாம் ஷாஃபி பள்ளி சீல் வைத்ததை கண்டித்து தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக அறவழி போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது, இந்நிலையில் தங்கள் எதிர்ப்பை மேல் இடத்திற்கு தெரியப்படுத்தும் வகையில் ஒரே கிளிக்கில் X பக்கத்தில் தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவியுங்கள்!

இந்த லிக்கை Click செய்து எதிர்ப்பை தெரிவியுங்கள்!

https://qr.page/g/4IereQvlHR3

Follow US

Stay Connected

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Currency Converter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prayer Times

Playlist

7 Videos