மரண அறிவிப்பு – பிஸ்மில்லாஹ் கான் அவர்கள்!

- Advertisement -
Ad imageAd image

மேலத்தெரு மின்னார் அப்பா குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மர்ஹும் M.M.தீன் முகமது அவர்களின் மருமகனும், M.M.சேக் தாவூது அவர்களின் மகனுமாகிய பிஸ்மில்லாஹ் கான் அவர்கள் வஃபாத்தாகி விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

அன்னாரின் ஜனாஸா நல்லடக்கம் நேரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

Follow US

Stay Connected

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Currency Converter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prayer Times

Playlist

7 Videos