மரண அறிவிப்பு – புதுமனைத் தெருவை சேர்ந்த் ஹாஜிமா S.M.சல்மா அம்மாள் அவர்கள்.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Last Updated on: 22nd June 2022, 03:15 pm


புதுமனைத் தெருவை சேர்ந்த் மர்ஹூம் ஹாஜி S.M.முகம்மது இஸ்மாயில் அவர்களின் மகளும்,மர்ஹூம் ஹாஜி. M. செய்யது அகமது அவர்களின் மனைவியும்,மர்ஹும் S.M.முகம்மது அபூபக்கர் (யாழ்பான்ஷா) அவர்களின் சகோதரியும்,ஹாஜி M. அப்துல் நாஸர் M.முகம்மது ராவுத்தர் இவர்களின் மாமியாரும், S.A. அப்துல் ஹமீது, அப்துல் ஜலீல், முகம்மது சலாஹுதீன் இவர்களின் தாயாரும் ஆகிய ஹாஜிமா S.M.சல்மா அம்மாள் அவர்கள் இன்று காலை வபாத்தாகிவிட்டார்கள் அன்னாரின் நல்லடக்கம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

Follow US

Stay Connected

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Currency Converter

Comments are closed.

Prayer Times

Playlist

7 Videos